Uncategorized

ހަޔާތުގެ އޮއްސުނު އިރު
ރަށެެއްގެ ގޮނޑުދޮށަށް ބިންދަމުންދިޔަ ރާޅާއެކު ހަޔާތުގެ ފިކުރުތަކަށް ގެއްލިފައި އިން މުސްކުޅިއަކު ކަނދުގަނޑެއްގެ މަތީގައި އެކަނި އިނެވެ. ބަންނަމުން ދިޔަ ސޯޅަ ރިޔަނުގެ ވަދު ދޯނީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ހަރުގެ ދޮށުގައި ތިބި ވަޑިން އެއްގަމަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތްކަމެއް އޭނާއަކަށް >>
ދެވަނަ ބޮޑުހަނގުރާމަ – މާލެ ދުށް ހަނގުރާމައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
ފާގަތި ޒަމާން “އަހަރަކީ ހިޖުރައިން 1358 ވަނަ އަހަރެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމެވެ. ސުލްހަވެރިކަމާއި ބާއްޖަވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިންގާ ސަނާގައި އިންނެވީ އައްސުލްޠާން ޙަސަން ނޫރައްދީނުއް ޘާނީ އިސްކަންދަރު މަހާރަދުންނެވެ. ކާބޯތަކެތި ރާއްޖެއަށް އައިސްހުރީ ރާއްޖޭގެ >>
ސަންޕާ
ޖެނުއަރީ 1915، ބ. ކުޑަރިކިލު ފަތިހުގެ ހާލާއިއެކު ސަންޕާފުޅަށް ހޭލެވިއްޖެއެވެ. އެނދުމަތިން ތެދުވެ ކިޑިކީން ބޭރު ބަލާލަން ހިނގައިގަތްތަނާ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ބިންމައްޗަށް އެއްލާލައިފައި އޮތް އޮޅާފައިވާ ފަތްކޮޅެކެވެ. ހައިރާންވެ ހުރެ ސަންޕާފުޅު ފަތްކޮޅު ނިއުޅާ ކިޔަން ފެށިއެވެ. “ތިބާއީ ކާކު؟” >>
އަސްކަނި
އެންމެން ވެސް ހީކުރަނީ އަހަންނަކީ މޮޔައެއް ކަމަށެވެ. މޮޔަ ކަންތައް ކުރަނީ އެހެން މީހުންނެވެ. އަހަންނަށް އޮންނަނީ އެ ނަމެވެ. އަހަރެންގެ ނަމުގެ ކުރިއަށް މޮޔަ އައީ ވެސް އެހެންވެއެވެ. މުޅި މުޖުތަމަޢުން އަހަންނަކީ މޮޔައެއް ކަމަށް ބެލުމުންނެވެ. އަސްލު މޮޔައީ >>
މި ދައުރު ނުފެނުނު ނަމަ…
ސިޔާސީވުމަކީ ބައެއް މީހުން އެހާ ރުހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސަތާ ބެހުމަކީ ވެރިން އަމުދުން ނުރުހޭ ކަމެކެވެ. ގައުމުގައި ހިނގާ ކަންކަމާއި މެދު ފެންނަގޮތް ހާމަކުރުމުން ގިނަ ފަހަރަށް އޮންނަނީ “ސިޔާސީ” ވެފައެވެ. ކުށަކަށްވެފައެވެ. ގައުމުގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ >>
ފަރިހި: ވާ ހަނދާނަކުން ރޮވެނީ
ވާހަނދާނަކުން ރޮވެނީ މި ފަރިއްސަކީ ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ ކިޔާފައިވާ ވަރަށް މަގްބޫލު ފަރިއްސެކެވެ. މި ފަރިއްސަކީ ވެސް އިހުގައި އެކި ރަށްރަށުގައި ކިޔާއުޅުނު ފަރިއްސެއްކަމަށް ފެނެއެވެ. ދޮހޮއްކޮބެއާއި ހިސާބަށް އައިސްފައިވާ ގޮތަށް ދޮހޮއްކޮބެ ފަރިހި ކިޔާފައިވަނީއެވެ. މިއީ ދޮހޮއްކޮބެ ކިޔަފާއިވާ ހެދި >>
ކަނޑުގެ ގުޅުން: ދިވެހިންނާއި އޮޅުދޫކަރަ އަދި ބައެއް ހަނދާންތައް
އޮޅުދޫކަރަ އޮޅުދޫކަރަ ނުވަތަ އޮޅުދޫއަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްއާއި ގުޅިފައިވާ އަދި ދިވެހިން އެރަށަކާއި އޮޅު ރަށެކެވެ. އިންޑިއާ ކަނޑުގައިވާ މާސިންގާ ޖަޒީރާއެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ކައިރީގައިވާ މި ބޮޑު ޖަޒީރާއަށް އިހުއްސުރެ ދިވެހިން އެކި ނަންނަން ކިޔަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި >>