ތަސްވީރު

ތަސްވީރުން ރާއްޖެ: ބ. ހިތާދޫ ދުވަސްވީ ގެތައް
ފަޅުގެތަކާއި ވީރާނާވެފައިވާ ބިނާތަކުންވެސް ދިވެހިންގެ ކުރީގެ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދެއެވެ. މި ފޮޓޯތަކަކީ އަޅުގަނޑު 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބ. ހިތާދޫއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެކެވެ. ހިތާދޫއަށް އަރާ ރަށުތެރޭ ހިނގާލުމުން އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ރަށުގައިވާ ފަޅުގެތަކެވެ. އެތައް >>
ތަސްވީރުން: ކުރީގެ އުވަ މިސްކިތްތައް
ދިވެހިންނަކީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ބައެކެވެ. ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ފަންނު އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަން ހުރީ އިހުގެ މިސްކިތްތަކުންނެވެ. ތަރައްގީގެ ބާރު އޮވަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިންގެ މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ މިފަދަ ގިނަ މިސްކިތްތައް ވަނީ ނެތިގޮސްފައެވެ. ފެންނަންހުރީ މަދު ރަށެއްގައި ހުރި މަދު >>
ތަސްވީރުން: މާލޭ ބޮޑުގަނޑުވަރު
ބޮޑުގަނޑުވަރަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުގެ ރަސްކަމުގެ ގަނޑުވަރެވެ. އެތައް ރަސްރަނިންގެ ތާރީޚްއާއި ގުޅިފައިވާ ރާއްޖޭގެ ވެރިމުގެ އެތައް ހަނދާންތަކެއް އެތަނަކާއި ގުޅިފައިވާ ގަނޑުވަރެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެއީ ބަގީޗާއެކެވެ. ބޮޑުގަނޑުވަރު ތަޅާލާފައިވަނީ އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ވެރިކަމުގެއެވެ. ބޮޑުގަނޑުވަރު ހުރި >>