ވާހަކަ

ވާހަކަ – މުސާފިރު
މި ވާހަކައިގައިވާ ޙަޟްރަމައުތަކީ އިހުގައި ދިވެހިންނާ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ ގުޅުން ބޮޑު ޔަމަނުކަރައިގެ حضرموت ކިޔުނު ރަށެވެ. Hadramout އެވެ. ވާހަކައިގައިވާ މަލާބާރަކީ އިންޑިޔާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު Malabar Coast ގެ ފުޅާ ސަރަހައްދެވެ. ކާލީކޯޓަކީ މަލާބާރު ސަރަހައްދުގައިވާ Calicut އެވެ ކިޔުނު >>
ވާހަކަ: ނުވަދިހައިގެ ރޭތައް
 ފުރަމެންދަން  “ގަޑިން މެންދަމުން އަލިވެ ތިންގަޑި ސުންމިނެޓު. އައްސަވަމުން ތިޔަ ގެންވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑު” ރެޑިއޯ ނިވާލުމަށް ފަހު އެނދުން ތެދުވީމެވެ. މިރޭވެސް ނިންޖެއްނައެވެ. ކޮންމެ ރެޔެއްވެސް ފާއިތުވަނީ މި ހިމޭންކަމުގައެވެ. އުފާވެރި ހަޔާތެއްގެ މާދަމާއަށް ކުރެވޭ އުންމީދުގައެވެ. މާލޭގައި >>
މައުންޓް ލެވެނިއާ: އިނގިރޭސި ގަވަރުނަރާއި ނަށާކުއްޖާގެ ލޯބި
މައުންޓް ލެވެނިއާ ހޮޓެލްގައި ހުންނަ ސަރ މިޓްލޭންޑާއި ލޮވިނިއާ އަޕޮންސުވާގެ ކުރެހުން މިޓްލޭންޑާއި ލޮވިނިއާ އަޕޮންސުވާ މީލާދީން 1805 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ އިނގިރޭސި ރަސްގެފާން ޖޯރޖް ތިންވަނަ އެގައުމުގެ މިލިޓަރީ ޖެނެރަލެއްކަމުގައިވާ ސަރ ތޯމަސް މިޓްލޭންޑް އިނގިރޭސި އިސްތިއުމާރުގެ ދަށުގައި >>
ހަލީމާ – އެކަނިވެރި ހަޔާތެއްގެ ހިމޭންކަން
ހަލީމާގެ އެކަނިވެރިކަން ގެއިން ނިކުމެ ހަޔާތުގެ ފިކުރުތަކަށް ގެއްލިހުރެ ހަލީމާ ބޮޑުމަގުން އަތިރިއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ވަދާދިޔަ ދޯނިތައް މިހާރު އަންނާނެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ގަދަ ނަކަތްތަކެވެ. އަދަ ފުނޯސް ފުސް ނަކަތުގެ ގަދަވަޔާއި ބޯވިއްސާރައެވެ. ހަޔާތުގެ ފުސްކަމަށްވުރެ >>
Sanpa – A Maldivian Novel
Draft Translation. The dawn rooster woke Sanpa from her sleep. She got up from her ashi bed, meaning to see what the day was like through her bedroom window. In >>